Hetetokter

Prøv akupunktur mot hetetokter!

Hetetokter, humørsvingninger og dårligere søvnkvalitet er de klassiske symptomene på overgangsalderen. Dette kan strekke seg over flere år. Plagene kan variere i styrke og hyppighet, fra de milde til så kraftige at de ikke er til å holde ut. Mange opplever dette som svært plagsom og det kan gå ut over både egen og familiens livskvalitet.
Både erfaring og forskning viser at akupunktur er godt egnet til å redusere plagene.

Akupunktør Eveline Smith har lang erfaring med å behandle plager i overgangsalderen.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på om akupunktur kan hjelpe deg.

 

En stor forskningsstudie viser gode resultater med akupunktur mot hetetokter:

I alt 267 kvinner i overgangsalderen som ikke fikk hormonbehandling deltok i undersøkelsen.  Gjennomsnittlig opplevde kvinnene 12,6 hetetokter hvert døgn.  Kvinnene ble delt i to grupper.  Begge gruppene fikk rådgivning om hetetokter, men den ene gruppen fikk i tillegg 10 behandlinger med akupunktur.

Etter 12 uker hadde kvinnene i akupunktur-gruppen signifikant færre hetetokter enn kvinnene i den andre gruppen.  Etter seks måneder og 12 måneder var det ingen gyldige forskjeller å spore, og det er dette som nå er offentliggjort for første gang.

Artikkelen i det amerikanske tidsskriftet konkluderer med at akupunktur kan bidra til raskere reduksjon i frekvens og intensitet av hetetoktene samt økning i helserelatert livskvalitet for kvinner som går gjennom menopausen, men at akupunkturen trolig ikke har noen langtidseffekt.

Den norske forskningen er finansiert av Norges forskningsråd og koordinert fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved Universitetet i Tromsø.  Forskergruppen har deltakere fra Norge, Storbritannia og Sverige, og er ledet av Terje Alræk (stipendiat og akupunktør), Einar K.Borud (lege) og prosjektleder Sameline Grimsgaard.

Ideen til denne forskningen oppsto i 2003 da forskere advarte om en sammenheng mellom langtidsbehandling med hormontilskudd  og risikoen for kreftsykdom.

http://www.overgang.no/tema/345/article/item